+

W celu zapewnienia zgodności prowadzonej przez nas działalności z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawa oraz przepisami branżowymi, regulacjami i standardami wewnętrznymi, jak również zasadami etyki, w Grupie Introl zostały wprowadzone Procedury compliance.

Wskazane procedury są załącznikiem do zarządzenia z dnia 10.07.2020r.

Zapraszamy do pobrania i zaznajomienia się z obowiązującymi w Grupie Introl procedurami i kodeksami.