+


Cel działalności

Podstawowym zadaniem Laboratorium Pomiarów Temperatury Limatherm Sensor Sp. z o.o. jest świadczenie usług pomiarowych na najwyższym poziomie technicznym i wykonawczym oraz w pełnej zgodzie z wymaganiami Klienta. Jakość wykonywanych usług oznacza dla nas dążenie do osiągania najwyższego stopnia zadowolenia Klienta oraz zapewnia przyszłości Laboratorium Pomiarów Temperatury Limatherm Sensor Sp. z o.o.


Zakres działalności

Laboratorium wykonuje wzorcowania zgodnie z zakresem akredytacji AP 108
 • czujników termoelektrycznych typ: J, K, S, B, R, N, T
 • czujników termometrów rezystancyjnych
 • termometrów elektrycznych (elektronicznych)
 • przetworników temperatury
 • kalibratorów temperatury
 • termometrów wskazówkowych
 • symulatory temperatury typ: R, S, B, J, K, N, T, E, RTD
 • wskaźniki (mierniki) temperatury (w tym regulatory temperatury) typ: R, S, B, J, K, N, T, E, RTD
W Laboratorium wykonywane są również wzorcowania poza zakresem akredytacji
 • Mierniki, kalibratory wielofunkcyjne, przetworniki, rejestratory, regulatory, wskaźniki, symulatory temperatury
 • Pomiar: napięcia, prądu, rezystancji, RTD, Pt100 termoelementu
 • Generowanie: napięcia, prądu
 • Symulacja: rezystancji, RTD, Pt100, termoelementu
 • Legalizacja pary czujników temperatury
 • Ciśnienie ( manometry, przetworniki )
 • Mierniki i przetworniki wilgotności, termohigrometry
 • Pirometry
Dodatkowe usługi
 • adiustacja przyrządów do pomiarów temperatury
 • wyżarzanie termoelementu przed wzorcowaniem
 • wzorcowanie wtórne po naprawie czujników, modernizacji i okresowej kalibracji urządzeń
 • wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z wystawieniem świadectwa stwierdzającego zgodność parametrów metrologicznych urządzenia w odniesieniu do wzorca państwowego
 • innych przyrządów w ramach uzgodnień