+
Lp. NUMER TYTUŁ
1 PN-EN 60751:2009 Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych
2 PN-EN 60584 -1:2014 Termoelementy - specyfikacje i tolerancje
3 PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozje
4 PN-EN 10095:2002 Stale i stopy niklu żaroodporne
5 PN-EN 1092-1:2013 Kołnierze i ich połączenia
6 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
7 PN-EN 61152:2002 Wymiary metalowych osłon czujników termometrycznych
8 PN-EN 50446:2007 Zespół prostych elementów z metalową lub ceramiczną tuleją izolacjną i wyposażenie
9 PN-EN 61515:1999 Przewody termoelementowe płaszczowe