+
Typ przyrząduZakres pomiarowyIlość punktów
Czujniki termoelektryczne 1)
Typ: J, K, S, B, R, N, T,

- długość min. 300 mm
(-30 ÷ 1200) °C

min. 3 pkt.

Czujniki termometrów rezystancyjnych 1), 2)
Termometry szklane

- długość min. 100 mm
(-30 ÷ 240) °C

min. 3 pkt.

Termometry elektryczne, 1), 2)
Rejestratory temperatury, 1), 2)
Przetworniki temperatury, 1), 2)

- czujnik wraz z wskaźnikiem, miernikiem, regulatorem, przetwornikiem
(-30 ÷ 1200) °C

min. 3 pkt.

Termometry wskazówkowe 2)
- manometryczne i bimetalowe
(-30 ÷ 600) °C

min. 3 pkt.

Kalibratory temperatury
- piecyki
(-30 ÷ 1100) °C

min. 5 pkt.

Kalibratory temperatury - piecyk P-300

Kalibracja, adiustacja piecyk P-300
(50 ÷ 300) °C

(50 ÷ 300) °C
6 pkt.

-

Legalizacja pary czujników temp.
- ceny powyżej 3 szt., 1 lub 2 szt. Dopłata 30%

(0 ÷ 130) °C-
Parowanie czujników (bez dopuszczenia GUM)(0 ÷ 130) °C-
Kalibracja adiustacja przyrządów
1) - Charakterystyka termometryczna wzorcowanego czujnika - 100 zł
2) - Wzorcowanie powyżej 240 °C dla czujników o długości minimum 300 mm

- W czujnikach z podwójnym obwodem pomiarowym koszt wzorcowania należy mnożyć x 2.

- Termin realizacji wzorcowania do 7 dni.Typ przyrząduZakres pomiarowyIlość punktów
Ciśnienie
(manometry, przetworniki ), klasa 1,0 i gorsze
(-1÷ 700) bar

5 pkt.

Ciśnienie
(manometry, przetworniki ), klasa 0,25 ÷ 0,6

(-1÷ 700) bar

5 pkt.

Ciśnienie
(manometry, przetworniki ), klasa lepsze niż 0,25

(-1÷ 700) bar

5 pkt.

Mierniki i przetworniki wilgotności, termohigrometry

(10 ÷ 90) % RH

temp. (10 ÷ 40) °C

3 pkt. RH

1 pkt. temp.

Pirometry(-10 ÷ 500) °C

4 pkt.

Pirometry(-10 ÷ 1500) °C6 pkt.

- Termin realizacji wzorcowania do 14 dni.Zakres usług wzorcowania