+

1. Z jakich źródeł uzyskują Państwo wiedzę na temat naszych usług ?

Pole wymagane

2. W jakim zakresie korzystają Państwo z usług Laboratorium ?

Pole wymagane

3. Jak często korzystają Państwo z usług Laboratorium ?

4. Państwa ocena jakości świadczonych usług:

(5-bardzo dobrze, 4–dobrze, 3–niezbyt dobrze, 2-źle, 1–bardzo źle.)

Jakość udzielonych odpowiedzi (ofert):
1
5
Jakość wykonania usługi:
1
5
Czas wykonania usługi na tle laboratoriów o podobnym profilu:
1
5
Czytelność świadectwa wzorcowania:
1
5
Współpraca w trakcie realizacji usługi (udzielanie informacji, doradztwo, kultura pracowników itp.):
1
5
Koszt wykonania usługi na tle laboratoriów o podobnym profilu:
1
5
Reakcja na reklamacje (jeśli wystąpiły)
1
5

5. Prosimy o przedstawienie powodów korzystania przez Państwa z naszych usług:

6. Jakie zmiany, zdaniem Państwa, mogą przyczynić się do podwyższenia jakości usług świadczonych przez Laboratorium Limatherm Sensor?

Pole wymagane

7. Jakie znaczenie dla Państwa przy wyborze Laboratorium ma jego akredytacja?

8. Jak oceniają Państwo współpracę z naszym Labolatorium?

9. Dodatkowe uwagi i sugestie w zakresie poprawy obsługi:

Pole wymagane
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Jeżeli uznają to Państwo za stosowne, prosimy podać swoje dane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane